ứng dụng

Qiaoguang cung cấp phụ tùng máy làm việc khác nhau, các bộ phận của thiết bị đo cần thiết để xử lý, như chi tiết dưới đây:

kẹp chính xác VISE Khoan, máy phay, máy công cụ, phụ tùng tàu buồng, phụ tùng máy công cụ chế biến nip.
cấu trúc đá granite ngành công nghiệp quang điện, chế tạo, PCB, AOI, các công cụ kiểm tra, máy công cụ chính xác cao.
gauge Granite Thường QC đo phần, nhà máy, hoặc góc đo nhu cầu sản phẩm máy bay.
giảm xóc áp suất khí