• > บ้าน
  • > การประยุกต์ใช้งาน

การประยุกต์ใช้งาน

Qiaoguang ให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรในการทำงานต่าง ๆ ส่วนของอุปกรณ์วัดที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลมีรายละเอียดดังนี้

ที่หนีบแม่นยำคีมจับ ขุดเจาะ, เครื่องอัด, เครื่องมือเครื่องเรือส่วนห้องส่วนเครื่องมือเครื่องประมวลผลหยิก
โครงสร้างหินแกรนิต Optoelectronic อุตสาหกรรม, การผลิต, PCB, AOI, เครื่องมือตรวจสอบความแม่นยำสูงเครื่องมือเครื่อง
วัดหินแกรนิต มักจะเป็นส่วนหนึ่ง QC โรงงานหรือการวัดมุมความต้องการสินค้าเครื่องบินวัด
โช้คอัพดันก๊าซ